Wet DBA katalysator voor Bring Your Own

ZZP-ers moeten alle schijn zien te voorkomen dat zij een dienstverband hebben. Zij kunnen dus ook geen gebruik kunnen maken van alles wat “normale” werknemers wel hebben. Een timmerman moet zijn eigen hamer meenemen. Een loodgieter zijn eigen waterpomptang. Maar een consultant dus ook zijn eigen laptop, telefoon of andere middelen die door de werkgever zouden kunnen worden verstrekt. De Wet DBA katalysator voor Bring Your Own dus.

Continue Reading