(pexels.com)

De pers staat er momenteel vol mee: de vervanging van de VAR voor modelovereenkomsten conform de Wet DBA. Voor veel ZZP-ers is dit een tijd van onzekerheid, omdat onduidelijk is onder welke voorwaarden nu wel of niet sprake is van een fictief dienstverband. De gepubliceerde modelovereenkomsten dekken niet alles volledig af en er bestaat dus nog steeds een risico dat de ZZP-er of de opdrachtgever wordt geconfronteerd met naheffingen. Daar is inmiddels genoeg over gezegd en aangezien ik geen expert ben op dat vlak, laat ik dat lekker aan anderen over.

Wet DBA katalysator voor Bring Your Own

Wat wel interessant is, is het feit dat ZZP-ers alle schijn moeten zien te voorkomen dat zij een dienstverband hebben en dus ook geen gebruik kunnen maken van alles wat “normale” werknemers wel hebben. Een timmerman moet zijn eigen hamer meenemen. Een loodgieter zijn eigen waterpomptang. Maar een consultant dus ook zijn eigen laptop, telefoon of andere middelen die door de werkgever zouden kunnen worden verstrekt.

Informatiebeveiliging

De impact hiervan lijkt bescheiden. Maar informatiebeveiliging specialisten hebben nu al een harde kluif aan het dichttimmeren van bedrijfsnetwerken voor “vreemde” apparatuur. Als je al in de gelegenheid wordt gesteld om je eigen telefoon te gebruiken, dan installeert de IT afdeling vaak een pakket aan software om bedrijfsinformatie gescheiden te houden van privé apps. Maar in de meeste gevallen is het simpelweg verboden om een niet-bedrijfslaptop of telefoon rechtstreeks aan het netwerk te hangen.

De nieuwe DBA wet kan hierin een onbedoelde katalysator zijn, simpelweg omdat bedrijven veel gebruik maken van externe inhuur en zij met hun eigen gereedschappen wel in staat moeten zijn om fatsoenlijk hun werk te kunnen verrichten. Inmiddels is de techniek verder gevorderd en je zou zeggen dat het probleem daarom niet zo groot hoeft te zijn. Maar het beveiligen van complexe bedrijfsnetwerken is niet iets van met de implementatie van één apparaat of een applicatie kan worden afgedaan. De vraag is dus of elke organisatie in staat is om op korte termijn een transitie te maken die nodig is om “vreemde” apparaten toe te laten.

Impact op de ZZP-er

(pexels.com)
(pexels.com)

De implicaties kunnen groot zijn. Als ZZP-ers geen gebruik mogen maken van middelen van de opdrachtgever, maar de opdrachtgever is niet in staat om de ZZP-er te faciliteren om de opdracht goed uit te kunnen voeren, dan kan dit een negatieve uitwerking hebben op de ZZP-er. Als zijn/haar efficiëntie lager is en de samenwerkingsmogelijkheden met medewerkers van de opdrachtgever worden bemoeilijkt doordat er mogelijk geen gebruik kan worden gemaakt van dezelfde communicatiekanalen, dan kan dit impact hebben op de prestaties. Denk alleen al aan een mismatch tussen het gebruik van Google Docs en/of Microsoft’s Office 365, waar ik in een aantal projecten al de nodige hinder mee heb ondervonden. Of het niet intern telefonisch bereikbaar zijn. Of geen gebruik kunnen maken van Lync of een andere interne communicator.

Identificeer risico’s en maak afspraken

Het is dan ook van groot belang dat (a) bedrijven zich versneld klaar gaan maken om nu echt ruim baan te maken voor Bring Your Own, en (b) dat ZZP-ers goede afspraken maken met de opdrachtgever over hoe zij de samenwerking ook logistiek willen vormgeven, welke uitdagingen (en dus risico’s) hierbij aanwezig kunnen zijn en hoe dit de opdracht kan beïnvloeden. Los van de modelovereenkomst waarin de juridische aspecten worden dichtgetimmerd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.